Lokanta ve Restoranlar Covid-19 Açılış Genelgesi 2020
Lokanta ve Restoranlarda Covid-19 İle İlgili Yönetmelik, Yeni Kurallar
Yeme İçme yerlerinde Covid-19 İle İlgili Yönetmelik, Yeni Kurallar

Sayı : 71490862-010.06.02[010.06.02]-E.349765 20.05.2020
Konu : Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü
Normalleşme Süreci

GENELGE
2020/8
Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni
Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında,
kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunmaktadır.
Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin
sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılması öngörülmektedir.
Bu kapsamda, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla,
İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte faaliyete geçecek olan müstakil yeme-içme
tesislerinde, aşağıda belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğini sağlanması gerekmektedir.
GENEL İLKELER VE BİLDİRİMİ
Turizm işletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları
tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulur.
İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir
protokol hazırlanır, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilir, uygulamada karşılaşılan
sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan
tedbirler dikkate alınarak güncellenir. Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren
müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanır. Bu işlemler Sağlık
Bakanlığı'nın yayınladığı Covid 19 rehberinde açıklanmıştır.
Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür.
Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanır, tesisin
misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenir, bu kapasiteye uygun sayıda misafir
kabul edilir ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılır. Ayrıca, tesis giriş
holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım
alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer
aldığı panolar düzenlenir.

COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere
ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanır. Sorumlu personelce protokole uyulması
sağlanır.

T.C.
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI
Yatırım ve Isletmeler Genel Müdürlügü
Kontrolörler Kurulu Baskanlıgı
1 / 5
Ismet Inönü Bulvarı No:32 Emek / ANKARA
Telefon No : (312) 470 71 23 Belgegeçer No : (312) 470 69 85
internet adresi : www.kulturturizm.gov.tr
Bilgi için:Sule AKTÜRK ALKAN

Baskontrolör
Telefon No:(312) 470 72 34
Not: 5070 sayılı Elektronik Imza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
MİSAFİR KABULÜ
Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanır. 38
dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, bir sağlık kuruluşuna
başvurması için uyarılır.

Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin ellerini antiseptikle
temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.
Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulur. Misafirlerin yeme-içme
faaliyeti dışında maske takması sağlanır.

Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınır. Temaslı post cihazı kullanılması halinde,
her kullanımdan sonra cihazın temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanır.
Ödeme alanlarında kasa ile misafir arasına göz hizasına kadar pleksiglas veya benzeri
bariyer düzenlenir veya kasada ödeme alan personel yüz koruyucu maske kullanır.
Vale hizmeti veren personel, her araç teslim alma ve etme hizmetinden önce ve sonra
ellerini uygun antiseptik ile temizler, eldiven takmaz ve taşıtları maskeli kullanır.
YEMEK SALONU VE GENEL KULLANIM ALANLARI
Asansörlerin içine 1'er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam
kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenir ve yazılı/görsel bilgilendirme
yapılır.

Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık
alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenir. Tesisin içinde
veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde 1 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri
yapılır.

Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen
misafirler arasında uygulanmaz.
Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60
cm olacak şekilde düzenlenir. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya
ve temastan kaçınmaya özen gösterir.
Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulur.
Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini
engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılır, servis ise mutfak personeli
tarafından sunulur.

Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması veya
misafirin servis elemanı aracılığıyla servis alması sağlanır.
Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü
gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu
sağlanır. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılır.
Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların
farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulur.

Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenir,
düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanır.
Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmaz.
2 / 5
Ismet Inönü Bulvarı No:32 Emek / ANKARA
Telefon No : (312) 470 71 23 Belgegeçer No : (312) 470 69 85
internet adresi : www.kulturturizm.gov.tr
Bilgi için:Sule AKTÜRK ALKAN
Baskontrolör
Telefon No:(312) 470 72 34
Not: 5070 sayılı Elektronik Imza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.

PERSONEL
Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılır, birlikte yaşadığı kişilerin COVID-19
açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınır.
Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanır.
Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü yapılır, el antiseptiği
bulundurulur.

Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu
donanım (maske, tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanır ve
kullanımı izlenir.

Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanır.
Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilir.
Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları sosyal mesafe
koşullarına uygun olarak düzenlenir, bu konuda gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi
düzenlemeler yapılır, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli
olarak sağlanır.

Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım, vb) tesise geçici olarak kabul edilen
kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek uygulanması
izlenir. Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu donanım kullanarak
işlemlerini yapmaları sağlanır.
Personelde hastalık belirtileri tespiti halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması
sağlanır.

GENEL TEMİZLİK VE BAKIM
Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak,
uygun sıklıkta yapılır, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları tutulur.
Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post
cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri, tuzluk/biberlik
gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenir, 1/100
sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanır, klor bileşiklerinin zarar verdiği post
cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70'lik alkol bazlı ürünler kullanılır,
izlenebilirlik kayıtları tutulur.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar 1/10, lavabolar, musluk ve batarya
başlıkları, kapı kolları 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile sık sık temizlenir,
dezenfeksiyonu sağlanır ve izlenebilirlik kayıtları tutulur.
Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılır, tek kullanımlık kağıt
havlular kullanılır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur.
Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske) kullanır, işlem
sonrası ekipmanını işyeri çöpüne atar, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliğini ve hijyenini
sağlar.

Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araç,
gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanır.
Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında değiştirilir.
3 / 5
Ismet Inönü Bulvarı No:32 Emek / ANKARA
Telefon No : (312) 470 71 23 Belgegeçer No : (312) 470 69 85
internet adresi : www.kulturturizm.gov.tr
Bilgi için:Sule AKTÜRK ALKAN
Baskontrolör
Telefon No:(312) 470 72 34
Not: 5070 sayılı Elektronik Imza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılır. Vantilatörler ise
kullanılmamalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin havalandırması temiz
hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenir ve sık sık doğal havalandırma yapılır.
Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal
havalandırması sağlanır.

MUTFAK VE SERVİS ALANLARI
Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere
uygun yapılması sağlanır.
Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen
bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman
bulundurulur. Mutfak alanlarına görevli olmayan personel giremez.
Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanır.
Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar
mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi zeminle
temas ettirilmez.

Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın,
tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanır. Elle sık temas eden
yüzeyler 1/100'lük çamaşır suyu ile düzenli olarak silinir.
Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) bulaşık makinasında
yıkanır.

Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanır,
ellerini düzenli olarak yıkar ve antiseptik ile temizler.
Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili
görsel/yazılı bilgilendirme yapılır.

İŞLETME ARAÇLARI
Araçlarda el antiseptiği veya kolonya bulundurulur.
İşletme araçlarına el antiseptiği ile ellerin temizliği sağlanarak binilir ve araç içinde
sürekli maske takılır.

Mümkünse araçların her zaman aynı personel tarafından kullanımı sağlanır.
Aracın el teması yoğun yüzeyleri (kapı kolları, cam kumandaları, direksiyon, vites,
radyo vb) her kullanımdan sonra %70 alkol içeren ürünle dezenfeksiyonu sağlanır.
Bu genelge sürece bağlı olarak zaman içerisinde güncellenecektir.
Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dağıtım:
81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Türkiye Otelciler Federasyonuna
Türkiye Otelciler Birliğine
4 / 5
Ismet Inönü Bulvarı No:32 Emek / ANKARA
Telefon No : (312) 470 71 23 Belgegeçer No : (312) 470 69 85
internet adresi : www.kulturturizm.gov.tr
Bilgi için:Sule AKTÜRK ALKAN
Baskontrolör
Telefon No:(312) 470 72 34
Not: 5070 sayılı Elektronik Imza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi
İşletmecileri Derneğine
5 / 5
Ismet Inönü Bulvarı No:32 Emek / ANKARA
Telefon No : (312) 470 71 23 Belgegeçer No : (312) 470 69 85
internet adresi : www.kulturturizm.gov.tr
Bilgi için:Sule AKTÜRK ALKAN
Baskontrolör
Telefon No:(312) 470 72 34
Not: 5070 sayılı Elektronik Imza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.

Mutfak Ailesi