Mutfak Ailesi Kullanım Koşulları

Mutfak Ailesi Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onayı Halinde
Kullanıcılar kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri aracılığıyla www.mutfakailesi.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web sitelerini kapsayan siteler üzerinden Mutfak Ailesi sistemine üye olabilir. Her Mutfak Ailesi kullanıcısı, akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler
Mutfak Ailesi kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda ve benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan kullanıcılara üyelik, kendi sayfalarını oluşturma bu sayfalara içerik ekleme, tariflere yorum yapma, puan verme imkanı ve buna ilişkin dair hizmetler sunmaktadır.

3. Mutfak Ailesi' nde Sitesi Kullanıcı Sisteme Kullanıcı adayı, dilerse facebook ile de giriş yapabilir bu şekilde giriş yapan kullanıcının facebook profil resmi ve kullanıcı adı kayıt altına alınır

Her Kullanıcı. adı soyadı ve e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.

Her kullanıcının Mutfak Ailesi üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Mutfak Ailesi sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Mutfak Ailesi, talep üzerine kullanıcının Mutfak Ailesi sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Mutfak Ailesi şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

Mutfak Ailesi kullanıcılarını Mutfak Ailesi ’nde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden yararlanabilecekleri promosyonlar ile Mutfak Ailesi sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden ilgili iletişim kanalına uygun olarak haberdar edebilecektir. Ayrıca Mutfak Ailesi kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Mutfak Ailesi sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir.

Kullanıcıların belirlemiş oldukları Mutfak Ailesi sisteminde kayıtlı isim, e posta 3.kişilerle ancak anonimleştirilerek paylaşılabilir.

Mutfak Ailesi sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Mutfak Ailesi, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Mutfak Ailesi Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.


4. Kullanıcının Yükümlülükleri
Kullanıcı, Mutfak Ailesi hizmetlerinden yararlandığı sırada,

Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde www.mutfakailesi.com  üyeliğinin sona erebileceğini;

“Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

Mutfak Ailesi tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının. Mutfak Ailesi 'ne ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

Mutfak Ailesi hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Mutfak Ailesi ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve 3.kişilerle kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Mutfak Ailesi 'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Mutfak Ailesi 'in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları Mutfak Ailesi moderatörleri aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;

Mutfak Ailesi tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Mutfak Ailesi 'nin sorumlu olmayacağını;

Mutfak Ailesi servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Mutfak Ailesi 'in sorumlu olmayacağını;

Mutfak Ailesi 'de sunulan hizmetlere Mutfak Ailesi tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Mutfak Ailesi 'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Mutfak Ailesi üzerinden yapacağı paylaşımlarda tütün mamulleri ve alkollü içeceklere özendirici içerik ve görsellere yer vermeyeceğini bu tarz içerik ve görsellerin Mutfak Ailesi tarafından yayınlanmasının engellenebileceğini bildiğini;

Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Mutfak Ailesi 'in  sorumlu tutulamayacağını;

Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Mutfak Ailesi 'in sorumlu olmayacağını;

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf, mesaj veya yorum göndermemeyi, içerik ve görsel paylaşmamayı;

Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Mutfak Ailesi 'ne devredildiğini;

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

Diğer kullanıcıların Mutfak Ailesi sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

Mutfak Ailesi sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Mutfak Ailesi 'in veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Mutfak Ailesi 'in bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma , limit koyma veya Mutfak Ailesi üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

Mutfak Ailesi hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Mutfak Ailesi sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Mutfak Ailesi 'den  tazminat talep etmemeyi;

Mutfak Ailesi 'den izin almadan Mutfak Ailesi sitesini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;

Mutfak Ailesi 'nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Mutfak Ailesi 'nin gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

Mutfak Ailesi 'nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

Mutfak Ailesi sisteminde çerez (cookie / tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Mutfak Ailesi 'nde gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5.
Mutfak Ailesi 'ne Tanınan Yetkiler

Mutfak Ailesi herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Böyle bir durumda Mutfak Ailesi 'nin kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Mutfak Ailesi tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Mutfak Ailesi kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Mutfak Ailesi sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.

Mutfak Ailesi, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

Mutfak Ailesi kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Mutfak Ailesi sorumlu tutulmayacaktır.

Mutfak Ailesi kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, video, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Mutfak Ailesi kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım,video, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Mutfak Ailesi sistemi içinde Mutfak Ailesi tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Kullanıcılar işbu Kullanıcı Sözleşmesini onaylamakla Mutfak Ailesi üzerinde oluşturdukları her türlü içeriğe ilişkin doğmuş ve doğacak her türlü mali ve manevi haklarını ücretsiz ve süresiz olarak Mutfak Ailesi ’ne devretmiştir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Mutfak Ailesi 'nden hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

Mutfak Ailesi sistemine kullanıcılara tarafından eklenen tariflerin doğruluğundan, güvenilirliğinden sorumlu değildir. Bu tarifleri ve/veya önerileri kişiler kendi özgür iradeleri ile uygulamakta olup, Mutfak Ailesi kesin bir sonuca ulaşma garantisi vermemektedir. Kullanıcılar tarafından yayımlanan tariflerin sağlık üzerinde yaratacağı etkiler bilinmemekte olup, bu tariflerin uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek olan zararlardan Mutfak Ailesi sorumlu tutulamaz.

Mutfak Ailesi, kullanıcının Mutfak Ailesi sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Mutfak Ailesi 'nin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

Mutfak Ailesi kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının üyelikten ayrılarak Sözleşme’yi feshetme, hakkı saklıdır.

Mutfak Ailesi, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6. Yer Sağlayıcı

5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu kapsamında Mutfak Ailesi yer sağlayıcı olup, Mutfak Ailesi ’de yayınlanan hukuka aykırı içerikten sorumlu olmamakla birlikte yer sağladığı hukuka aykırı içeriği haberdar edilmesi halinde yayından çıkarma hakkına sahiptir.

7. Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Yemek.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

10. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:
Mutfak Ailesi sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, içerikleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Mutfak Ailesi Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Mutfak Ailesi sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12. Yürürlük
İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

13. Fesih
Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.