Aşçı Kimdir ?

Aşçı Kimdir ?

 

 Aşçı kime denir,  gereklilikleri nelerdir diye bahsedecek olursak bunun için önce Aşçı isminin nereden geldiğini de bilmek gerekir. Günümüzde uydurma olan AHÇI kelimesinin konumuz ile hiç alakası olmadığının herkes tarafından bilinmesini isterim.Yani doğru olan terim AHÇI değil, ''AŞÇI' dır''

   Aşçı, Aş kelimesinden türeyerek aşı ( yemeği ) yapan kişi olarak sıfat halini almıştır. Aş kelimesinin tarihçesine çok az da olsa  değinilecek olunursa kısaca şöyle de özetlenebilinir;

Aş kelimesi eski Türkçe bir kelimedir.

[ Orhun Yazıtları (735) : içre aşsız taşra tonsuz yabız yablak bodında üze olurtım [içte aşsız dışta donsuz yavuz yavlak budun üzere hüküm sürdüm]  (etimoloji Türkçe.com dan alıntıdır )

     İnsanlık tarihinde gerek hayvansal gıdalar ve gerekse bir kısım tarımsal gıdalar pişirme yöntemi yapılmadan yenemeyeceği için kelimesine "yemek, özellikle sulu ve sıcak yemek" yüklemelerini yapmak doğru bir karardır..

     Aşçılık bir  meslektir belli bir eğitimden sonra bilgi ve iş tecrübesi ile donatılmış, mutfak ve hatta belli bir yeme içme kültürüne kavuşmuş kişidir. el becerisi ve damak tadı da gelişmiş olmalıdır.Aşçılığın kademeleri vardır ki oda aslen Türk Mutfağı Kültüründe Şöyledir; Çırak, Kalfa, Usta ve Aşçıbaşıdır. Ancak günümüzde değişik ve çeşitli işletmeler içinde kademeler daha da detaylı bir hal almıştır.

     Aşçılığın Meslek haline gelmesinin tarihini ve oluşumunu net olarak bilmek neredeyse mümkün olmadığı gibi herhangi bir topluma isnat etmekte doğru değildir.

Çünkü Aşçılığın bir meslek olarak yapılması için sosyal ve ticaret ortamların oluşması gerekir. Toplumların tarihlerini incelemeye kalkarsanız Aşçılığın ne zaman bir meslek olarak yapıldığını tespit etmek çokta mümkün olmayacaktır.  Çünkü küçük kabilelerde de dahi Aşçılığın olması büyük olasılıktır ve böylelikle hangi beyliklerde veya kabilelerde yapıldığını  net olarak bilmek neredeyse olanaksız ve bu durum genel bir olaydır.

    Aşçılık İlk çağlardan, ortaçağlara ve yeni çağlardan günümüze kadar bir çok evre geçirmiş çeşitli tekniklerle gelişmiştir. En basit örneği ise yer altına çukur kazılarak yapılan yemek pişirme yönteminden bugün dijital beyinli ve elektronik fırınlarda modern pişirme tekniklerine geçiş olmuştur.

   Aşçılık günümüzde gözde olan ve saygınlığı daha da artan bir meslek olmuştur. Fakat bazı işletmelerin doğru Aşçı' ya doğru verilmeyen değerler sonucunda gelişen olumsuzluklarla mesleğimiz ve meslektaşlarımız hüsrana uğramaktadır.

Aşçılık hala Ülkemizde koruma altında değildir.Aşçılar korunma altına alınmadığı sürece Ülkenin yemek ve mutfak kültürü kaybolmaya yüz tutmaya mahkumdur fakat bu değerin kaybolmaması için bir çok aşçıdan oluşan dernekler ve Konfederasyonlar faal bir şekilde çaba göstermektedir.

Günümüzde bir çok yiyecek ve içecek olarak meslek okullarında branş dersleri verilmektedir ancak mezuniyet sonrası kişilerin mesleklerini icra etmek için bir çoğu iş bulamazken bir çoğu da gerek parasal ve gerekse çalışma şartları bakımından istenilen düzeye erişememektedir.

Mesleklerini icra etmekte olan şefler ve yardımcıları dernekler kurmuş ve kendi içlerinde dayanışma sergilemeye çalışmaktadırlar.

Aşçı, bir insanın göz ve damak  zevkine, midesine ve akabinde sağlığına hitap ettiği için hijyen kurallarından tutun maliyet hesaplamalarını yapan, kısacası bir çok alanda bilgi sahibi olan  kişidir.

 

Aynı Zamanda Bence Aşçı, İyi bir  meslek ahlakı gereği önce Ülkesinin mutfağını mümkün olduğunca öğrenen, ve ygulamaya çalışan kişidir.

 

Erdoğan Atabay

08/02/2018beyhan 21.06.2018 12:14

aynen oyle katiliyorum.her menemen yapan ben asciyim diye meydanlarda..

Erdoğan Atabay